Ikona strzałka
Powrót do bloga

VMware on AWS – Jedyny Artykuł, Który Musisz Przeczytać, By Wiedzieć Wszystko

sebastian.grugel
sebastian.grugel
24/07/2017

VMware AWS

W październiku ubiegłego roku na VMworld Europe, VMware oraz Amazon Web Services (AWS), organizacja będąca częścią Amazon.com, poinformowały o zawarciu strategicznego porozumienia, którego celem jest opracowanie i udostępnienie na rynku zintegrowanego systemu przetwarzania w chmurze hybrydowej, oferującego klientom kompleksowe centrum danych zdefiniowane programowo (Software-Defined Data Center – SDDC).

Rozwiązanie przygotowane przez lidera rynku chmur prywatnych będzie zatem działać w ramach najpopularniejszej na świecie, sprawdzonej i stabilnej chmury publicznej.

Usługa oferowana pod nazwą „VMware Cloud on AWS” pozwoli klientom uruchamiać aplikacje w środowiskach chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych opartych na platformie VMware vSphere.

1. Krótko i na temat – czym jest chmura hybrydowa. (W przypadku AWS i VMware)

W skrócie jest to zintegrowana infrastruktura dwóch światów: chmury publicznej od AWS oraz chmury prywatnej od VMware.

Chmury hybrydowe wykorzystuje się m.in. do:

 • Rozszerzenia funkcjonalności lokalnego centrum danych o globalne usługi chmury publicznej (np. zapasowe środowisko centrum danych, kopie zapasowe, środowisko w innej lokalizacji na żądanie).
 • Zapewnienia dodatkowych zasobów dzięki chmurze publicznej na potrzeby większej mocy obliczeniowej bez inwestycji w fizyczne serwery.
 • Wydzielenia środowiska VMware dla zespołu programistów, architektów, inżynierów „operacji”, aby pewne czynności testowe przeprowadzane były poza środowiskiem produkcyjnym.
 • Migracji zasobów do chmury publicznej na czas czynności konserwacyjnych w lokalnych centrach danych (np. patching, awarie sprzętu).

2. Kto będzie dostarczał usługę? VMware czy AWS? W jaki sposób?

Usługa VMware Cloud on AWS, w skrócie „VMC”, będzie dostarczana w modelu, który dopiero nabiera kształtów z uwagi na jego specyficzną konfigurację. Wydaje się, że model infrastruktury na żądanie, który jest nam znany pod skrótem „IaaS” (infrastruktura jako usługa), jest do niego najbardziej zbliżony. Niektórzy używają jednak określenia „SDDCaaS” (SDDC jako usługa), co właściwie też ma sens.

Usługa VMC będzie sprzedawana i obsługiwana przez firmę VMware w postaci dostępnej na żądanie, elastycznie skalowalnej usługi (na zasadzie subskrypcji), dzięki której klienci już dysponujący rozwiązaniami VMware będą mogli nadal używać posiadanych narzędzi i oprogramowania, a jednocześnie korzystać z globalnego zasięgu platformy AWS i bogatej oferty usług obejmującej m.in. pamięć masową, bazy danych i mechanizmy analityczne[1].

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze AWS, usługa VMC będzie mogła być dostarczana w różnych regionach na świecie w zależności od potrzeby biznesowej czy technicznej klienta.

pasted image 0 6

Powyższa mapa ilustruje liczbę stref dostępności (availability zones) dostępnych w danym regionie. Puste kółka oznaczają powstające regiony.

3. Co dostanę w ramach usługi VMC?

Usługa VMware Cloud on AWS wykorzystywać będzie jednolitą platformę zdefiniowanego programowo centrum danych (SDDC), VMware Cloud Foundation, w ramach której zintegrowano technologie wirtualizacji VMware vSphere, VMware Virtual SAN oraz NSX.

Za pośrednictwem portalu VMware będziemy mieli możliwość wdrożenia wykupionej przez klienta konfiguracji. Następnie, w zależności od potrzeby, udostępniona zostanie możliwość zintegrowania infrastruktury VMC ze swoją lokalną infrastrukturą VMware w centrum danych oraz integracja z natywnymi usługami na platformie AWS.

Tak jak dotychczas, wszystkim będziemy mogli zarządzać poprzez znane nam już narzędzia dostarczane przez VMware (vCenter, vRealize Suite, Power CLI) oraz AWS (CloudFormation, CLI, SDK).

Konfiguracje będzie można wdrożyć w zależności od potrzeby w jednym z dostępnych regionów AWS-owych.

pasted image 0 5

4. Jak wygląda sprawa odpowiedzialności za usługę? A co z ograniczeniami?

1. VMware:

 • Będzie zarządzał i wspierał hypervisory ESXi (wszelkie komponenty odpowiedzialne za zarządzanie środowiskiem SDDC, maintenance window, aktualizacje komponentów VMware, monitoring).
 • Będzie przyjmował zgłoszenia dotyczące niepoprawnego funkcjonowania rozwiązania (wsparcie techniczne),  nawet jeśli będą dotyczyły one problemów z serwisami AWSa współpracującymi z SDDC.

pasted image 0 11

2. AWS:

 • Będzie zarządzał fizyczną infrastrukturą (fizycznymi serwerami „bare metal”). Warto jednak wiedzieć, że wszelkie problemy ze sprzętem należy zgłaszać do VMware, który skontaktuje się bezpośrednio z supportem AWS-a.
 • Będzie dostarczał swoje natywny usługi AWS poprzez integrację z VMC .

3. Klient:

 • Będzie zarządzał maszynami wirtualnymi oraz sieciami.
 • Będzie decydował, ile maszyn wirtualnych może być uruchomionych w ramach klastra SDDC.
 • Nie będzie miał dostępu do konta root na hostach ESXi.
 • Nie będzie miał możliwości instalacji paczek VIB na hostach ESXi.
 • Nie będzie miał dostępu do konfiguracji dystrybucyjnego switcha (vDS).
 • Nie będzie miał bezpośredniego dostępu do edycji komponentów NSX-owych (edge access).

5. Komu będę płacił, za co i kiedy? Czyli słów kilka o licencjonowaniu.

 • Płatność za użytkowanie VMC dokonywana będzie na podstawie faktury wystawianej przez VMware.
 • Płatność za używanie natywnych usług AWS zintegrowanych z komponentami VMC dokonywana będzie poprzez opłacenie faktury wystawianej przez AWS.
 • Faktura będzie wystawiana bezpośrednio klientowi.

6. Jak tego używać? Scenariusze użycia VMC (przykłady).

Scenariusz A: Maintenance i ekspansja

Dla kogo?

 • Dla klientów posiadających swoje lokalne rozwiązanie VMware w centrum danych.
 • Dla firm oczekujących geograficznej ekspansji swoich zasobów do chmury publicznej z uwagi na strategię biznesową, technologiczną, czy też chwilową potrzebę zwiększenia mocy obliczeniowej.

Jest to idealna alternatywa dla kupna nowej fizycznej infrastruktury.

pasted image 0 1

Scenariusz B: Konsolidacja i migracja

Dla kogo?

 • Dla klientów, którzy potrzebują zmigrować swoje lokalne zasoby w całości do chmury publicznej np. z powodu:
  • Awarii (konserwacji) centrum danych
  • Braku możliwości dalszych inwestycji w fizyczną infrastrukturę centrum danych

VMC oferuje wówczas możliwość zmigrowania środowiska na nową platformę, gdzie klient będzie mógł używać tych samych narzędzi co wcześniej bez konieczności dalszej inwestycji w sprzęt fizyczny, aktualizacji, itd.

pasted image 0 7

Scenariusz C: Swoboda działania

Dla kogo?

 • Dla klientów potrzebujących odseparowanego środowiska, które nie ingeruje w produkcję. Zastosowanie może być różne w zależności od potrzeby klienta:
  • Środowisko testowe
  • Środowisko developerskie
  • Środowisko do prowadzenia szkoleń dla nowych pracowników
  • Chwilowe wzrosty ruchu w lokalnym centrum danych potrzebującym obsłużenia

pasted image 0 10

7. Co AWS daje VMware’owi, czego nie mają inni partnerzy?

AWS i VMware dążą do maksymalnej integracji swoich produktów, zatem nie ograniczają się jedynie do:

 1.  Stworzenia przestrzeni zasobów pod wdrożenie rozwiązania SDDC.
 2.  Integracji lokalnego centrum danych z VMC (jako kolokacja, rozwiązania DR).

Firmy poszły o krok dalej.

W celu uproszczenia integracji VMC z natywnymi usługami w chmurze publicznej AWS zniesione zostaną wszelkie możliwe ograniczenia wymagające dokładania dodatkowych komponentów (oraz ich konfiguracji) potrzebnych do integracji produktów AWS-owych. Obsługa rozwiązania ma być jak najbardziej przystępna.

pasted image 0

9. W VMware Cloud zaimplementowany będzie NSX. Czy muszę mieć jego lokalną instancję?

Nie. Aby korzystać z VMC, nie trzeba będzie mieć zaimplementowanego NSX-a w swoim lokalnym środowisku. Jedyne wymaganie dotyczyć będzie zaimplementowania osobnego NSX-owego urządzenia w lokalnym środowisku vSphere w celu poprawnej komunikacji ze środowiskiem NSX-owym w VMC.

pasted image 0 9

10. Na koniec kilka technicznych smaczków od producentów…

Przyjrzyjmy się kilku ciekawostkom technicznym, jakimi na temat VMC dzielą się z nami obydwaj producenci:

 1. Aby wdrożyć VMC, klienci będą potrzebowali następujących kont użytkownika:
  • Konto VMware VMC – konto używane do dostępu do portalu VMC.
  • Konto VMware Cloud VPC – konto, z którego w zasadzie będzie korzystać VMware w naszym imieniu w procesie zarządzania środowiskiem VMC (o to konto zadba VMware). VMware używa tego konta do rozliczania się z AWS-em.
  • Konto AWS customer VPC – istniejące lub nowe konto AWS-owe potrzebne do rozliczania i uruchamiania natywnych usług AWS-a. Używanie tego konta z usługami AWS sprawia, iż klient jest finansowo odpowiedzialny za zasoby utylizowane w jego ramach. Po jego integracji poprzez dedykowane „endpointy” VMC (po autoryzacji) będzie miał możliwość płynnego współużytkowania natywnych serwisów AWS-a z VMC.
 1. API z portalu VMware będzie komunikowało się z API AWS-owym w celu zarządzania komponentami AWS-a. Na przykład po wykryciu awarii hosta portal użyje API, aby wysłać żądanie do AWS-a, by ten przygotował i uruchomił dodatkowy host. Pozwoli to obsłużyć obciążenie i przywrócić stabilność klastra.
 1. Predefiniowane wielkości klastra to 4, 32 i 64 hostów ESXi w klastrze VSA.
 1. Minimalna wymagana wersja vSphere w lokalnym centrum danych to 6.5.
 1. Dostęp do środowiska poprzez vCenter będzie podlegał pewnym ograniczeniom. Więcej na ten temat wymienionymi znajdziesz w punkcie 5. Jak wygląda sprawa odpowiedzialności za usługę? A co z ograniczeniami?.
 1. Lokalne vCenter łączyć się będzie z vCenter w chmurze za pomocą funkcji Linked Clone.
 1. Istnieją 2 tryby pracy, prosty i zaawansowany:
  • Prosty – daje możliwość budowania prostej infrastruktury VMC

pasted image 0 2

  • Zaawansowany – daje m.in. możliwość budowania kompleksowej infrastruktury VMC. Pojawiają się w nim takie funkcjonalności jak mikrosegmentacja (rozbudowany firewall, load balancing) służąca do szczegółowej ochrony sieciowej maszyn.

pasted image 0 4

 1. Rozwiązanie VMC będzie mogło pracować w poniższych konfiguracjach:
 • Standalone VMware Cloud deployment (pojedyncza instancja VMC w AWS)
 • Hybrid VMware Cloud (lokalne centrum danych zintegrowane z VMC)
 • Cloud to Cloud (VMC polączone z VMC)

pasted image 0 3

 1. Z prezentacji przedstawionej na AWS Summit 2017 wynika, iż jeden z hostów w klastrze ma mieć poniższe parametry:

COMPUTE:

 • 36 PCPUs (72 vCPUs)
 • 512GB RAM
 • 8 x 2TB NVMe local SSD
 • Dedicated host
 • ESXi boot from EBS

NETWORKING:

 • 10 Gbps+
 1. W trybie konserwacji hosta (n.p. podczas patchingu lub awarii) VMC powołuje dodatkowego członka klastra na czas nieoperacyjności serwisowanego hosta ESXi. W ten sposób konserwacja nie wpłynie na wielkość dostępnych zasobów. Pozwoli to również zapewnić odpowiednią redundancję odpowiadającą polisie FTT w vSAN-ie.

UWAGA!!! VMware i AWS zastrzegają sobie, iż wszelkie informacje, które udostępniają na tym etapie powstawania produktu, mogą ulec zmianie i mają charakter zapowiedzi. Tak też należy je traktować.

Niemniej jednak pomysł na biznes, jaki przedstawili obaj producenci, wydaje się być interesujący i jest kolejnym krokiem w stronę tworzeniu hybrydowych konfiguracji.

Usługa VMC zapowiadana jest na lato 2017 – to właściwie już! Niedługo możemy zatem spodziewać się uruchomienia usługi w jakimś regionie świata.

Pytanie do Ciebie: Czy sądzisz, że usługa VMC znajdzie zastosowanie w polskich firmach?

AKTUALNOŚCI
13/06/20232 min.
AI w średniej firmie: Tworzenie przyszłości przy użyciu LLM.

Już 21 czerwca dowiesz się, jak możesz wykorzystać AI w Twojej firmie. Damian Mazurek i Piotr Kalinowski wprowadzą Cię w świat sztucznej inteligencji i LLM.

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
14/02/20232 min
Chmurowisko łączy się z Software Mind

Przed nami nowy rozdział! Chmurowisko dokonało połączenia z polskim Software Mind – firmą, która od 20 lat tworzy rozwiązania przyczyniające się do sukcesu organizacji z całego świata…

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
09/11/20225 min
Migracja systemu Dynamic Precision do Oracle Cloud

Grupa Dynamic Precision podjęła decyzję o unowocześnieniu swojej infrastruktury. Razem z Oracle Polska prowadzimy migrację aplikacji firmy do chmury OCI.

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
AI w średniej firmie: Tworzenie przyszłości przy użyciu LLM.

Już 21 czerwca dowiesz się, jak możesz wykorzystać AI w Twojej firmie. Damian Mazurek i Piotr Kalinowski wprowadzą Cię w świat sztucznej inteligencji i LLM.

Zobacz wpis
Grafika przedstawiająca chmuręGrafika przedstawiająca chmurę

Zapisz się do naszego newslettera i
bądź z chmurami na bieżąco!

Zostaw nam swój e–mail a co miesiąc dostaniesz spis najważniejszych nowości
z chmur Azure, AWS i GCP, z krótkimi opisami i linkami.