Ikona strzałka
Powrót do bloga

Usługi Oracle Cloud – krótko i po ludzku

Mirek Burnejko
Mirek Burnejko
04/02/2016

Usługi Oracle Cloud

Oracle dostarcza w chmurze wszystkie trzy poziomy IT: infrastrukturę, platformy, aplikacje. Ogólną listę usług znasz już z artykułu „Oracle Cloud. Poznajmy się!”. Jeśli jednak chciałbyś/chciałabyś poznać szczegóły, to czeka cię trochę klikania na stronie Cloud.Oracle.com. Ten materiał powstał, żeby podać wszystko bez klikania i w wersji PL.

Zaczynamy od aplikacji.

Aplikacje, SaaS, Software-as-a-Service

Customer Experience (CX)

Słowo „experience” zwykle tłumaczy się na język polski jako „doświadczenie” lub „przeżycie”, co brzmi niepotrzebnie patetycznie. W praktyce, chodzi o kontakty firmy dostarczającej produkty/usługi z klientami i kontakty klientów z firmą – niezależnie od tego gdzie, kiedy i poprzez jakie środki przekazu kontakty te przebiegają.

Ta część oferty obejmuje narzędzia do:

Marketingu (Marketing) – pozwalają określić najbardziej pożądany typ klienta indywidualnego lub biznesowego (cechy opisowe, potrzeby do zaspakajania, postawy i przyzwyczajenia na podstawie poprzednich zakupów, informacji rynkowych) i najlepsze środki dotarcia do niego/niej, aby wywołać wstępne zainteresowanie usługą/produktem.

Sprzedaży (Sales) – dostarczają handlowcom bieżących i prawdziwych (opartych na rzeczywistych danych biznesowych) informacji jak prezentować zalety produktu/usługi, jak prezentować korzyści uzyskane w trakcie i po jego zakupie, co usprawnia proces sprzedaży i automatyzuje pewne czynności handlowców i menedżerów sprzedaży, np. akcepty ofert lub rabatów, tworzenie planów handlowych dla pojedynczych klientów lub ich grup, tworzenie zespołów klienckich, analizę skuteczności działań.

Obsługi (Service) – zapewniają jakość kontaktu z klientem po zakupie produktu, kontakt ten tworzą m.in. odpowiadanie na pytania dotyczące użytkowania produktu, rozwiązywanie problemów i naprawianie awarii, tworzenie i udostępnianie wiedzy o kliencie wszystkim uprawnionym pracownikom obsługi oraz samym klientom (np. poprzez stronę internetową), automatyzacja standardowych sytuacji awaryjnych, zarządzanie zespołami naprawczymi.

Handlu (Commerce) – pozwalają klientom sprawnie nabywać produkty i usługi (np. poprzez budowę prostych w nawigacji witryn sklepowych i stron zakupowych, zakupy telefoniczne lub przez stronę mobilną), które pozwalają zarządzać sprzedażą produktów (np. aktualizacja cen i stanów magazynowych) w dowolnej skali geograficznej, bezpiecznie, niezależnie od liczby klientów.

Tworzenia Ofert (Configure, Price, Quote) – pomagają dobierać produkty i usługi prezentowane klientom, zarówno własne, jak i partnerów zewnętrznych (cross-selling, up-selling), ustalać ceny (przez handlowców) i akceptować ceny (przez menedżerów sprzedaży), tworzyć dokumentację handlową w formie elektronicznej lub do wydruku.

Socialu (Social) – dostarczają pracownikom marketingu i sprzedaży wiedzę o kliencie z różnych źródeł społecznościowych (np. fora, portale, recenzje, komentarze), na jej podstawie tworzone są wskazówki i zalecenia do innych narzędzi Oracle CX Cloud, w tym do tworzenia treści zamieszczanych w kanałach społecznościowych firmy.

Wdrożenia w tym obszarze można opisać przy pomocy Trzech Fiolek Korzyści (znanych ci z artykułu „Podstawowa Wiedza Konsultingowa, Którą Musisz Znać, Zanim Sprzedasz/Kupisz Usługi w Chmurze”) na przykład tak:

  • Na bieżąco mierząc efekty poszczególnych kampanii w różnych okresach roku handlowego (elastyczność), opracowujemy najlepsze praktyki zakupu i korzystania z różnych narzędzi promocyjnych (ryzyko) i jednocześnie eliminujemy wydatki na nietrafione działania (koszty).
  • Dając każdemu z handlowców zdalny dostęp do danych o klientach i transakcjach (elastyczność), obniżamy liczbę nietrafionych ofert (ryzyko), zwiększając przychody i ROI pojedynczego klienta (koszty).

Human Capital Management (HCM)

W dzisiejszych czasach, teoretycznie każdą firmę stać, by kupić dokładnie takie same narzędzia i dane do zarządzania, jakie posiada podobnej wielkości konkurencja (wyjąwszy wewnętrzne dane transakcyjne). Dlatego kluczowe stało się to, w jaki sposób pracownicy firmy korzystają z tych narzędzi. Im bardziej zmotywowani, wykwalifikowani i po prostu rozsądni pracownicy, tym lepiej przebiegają procesy biznesowe i tym bardziej zadowoleni są klienci.

Aby rozwinąć pracowników do takiego poziomu, stosuje się następujące narzędzia informatyczne do:

Zarządzania procesami personalnymi (Human Resources) – w dowolnej skali ilościowej (zespół, dział, pojedynczy oddział, centrala krajowa, cały świat), dzięki którym zadaniowe funkcje HR (m.in. wprowadzanie modeli pracy zdalnej i mobilnej, zarządzanie zwolnieniami i urlopami, przypisywaniem pracowników do pracy zmianowej, określanie potrzeb rekrutacyjnych, prowadzenie rekrutacji, zarządzanie reputacją firmy jako pracodawcy, analityka powyższych zadań) są prowadzone sprawnie, wydajnie, automatycznie tam gdzie można, z korzyścią dla pracowników i firmy,

Zarządzania talentami pracowników (Talent Management) – w których menedżerowie tworzą zespoły pracowników, poszukują kandydatów, wdrażają świeżo zatrudnionych, planują awanse, rozwój zawodowy (m.in. zarządzanie szkoleniami, monitoring kompetencji) i strukturę wynagrodzeń (pensje, premie, dodatkowe benefity).

Przykładowe wdrożenie z tego obszaru można opisać tak:

  • Mierząc kompetencje pracowników w skali całej firmy i kandydatów zewnętrznych (np. z bazy współpracującej firmy rekrutacyjnej) (elastyczność), zapewniamy, że w różnych sytuacjach personalnych (np. nagłe odejścia, zwolnienia pracowników, okresowe zwiększenie liczby klientów) będziemy w stanie szybko zatrudnić pracowników o pożądanym poziomie umiejętności zawodowych i doświadczenia, utrzymując potencjał do świadczenia usług o zakładanej jakości (ryzyko), sprawnie kontynuując bieżące działania i nie tracąc przychodów poprzez np. stracone transakcje lub przepracowanie pracowników (koszty).

Enterprise Resource Planning (ERP)

Przekraczając określony próg zatrudnienia lub przychodów, menedżerowie w firmach tracą możliwość sprawnego zarządzania wszystkimi transakcjami, płatnościami, projektami, procesami. Wdrożenie i używanie rozwiązania informatycznego klasy ERP umożliwia kontrolę nad wykonaniem poszczególnych etapów procesów wewnętrznych w firmie, upraszcza podejmowanie codziennych decyzji biznesowych, pozwala rzetelnie wymieniać dane między działami, jednostkami biznesowymi, oddziałami, oraz tworzy zbiory wsadowe do analityki budżetowej, inwestycyjnej, kadrowej, marketingowej itp.

Ta część oferty zawiera narzędzia do:

Zarządzania finansami (Financials) – można w nich śledzić na bieżąco lub w dowolnym widoku okresowym konta księgowe, wystawione i zapłacone przez firmę oraz przed klientów faktury, zaliczki, odsetki, wartość aktywów firmy, stan kasy firmowej (konta na wydatki bieżące), w których można zarządzać płatnościami klientów (akceptować przedłużenia terminów płatności lub kierować do windykacji) oraz zarządzać wydatkami pracowniczymi (wydatki bieżące),

Zarządzania przychodami (Revenue Management) – które pozwalają śledzić oddzielnie faktury i wpływy na konto, które dostarczają informacji o poprzednich płatnościach klienta w procesie CPQ kolejnych transakcji, które pozwalają planować wydatki bieżące na podstawie przewidywanych wpływów na konto,

Raportowania (Accounting Hub Reporting) – w których można tworzyć dowolne raporty finansowe przez dowolnego pracownika (z uprawnieniami, rzecz jasna), na dowolnym urządzeniu, w dowolnej lokalizacji (również zdalnie/mobilnie),

Zarządzania finansami projektów (Project Financial Management) – pomagają zarządzać finansową stroną projektów, w tym wystawianiem okresowych faktur, kontrolą wydatków, porównywaniem wydatków faktycznie poniesionych z wydatkami zaplanowanymi, uwzględniać koszty niebezpośrednie (np. obsługi kapitału, płatności wewnętrznych), zarówno z poziomu pracowników, lidera projektu, specjalisty księgowości, sponsora projektu,

Zarządzania realizacją projektów (Project Management) – ułatwiają prowadzenie projektów, kontrolę osiągania celów, współpracę członków zespołu projektowego, przydzielanie zadań i raportowanie ich wykonania, monitorowanie zasobów potrzebnych do projektu (pozyskanie, zużywanie, nabywanie bieżące), a także które pozwalają optymalizować tworzenie projektów i ich realizację,

Zarządzanie zakupami (Procurement) – dzięki nim zbierasz w jednym miejscu zapotrzebowania na towary i usługi wszystkich pracowników, zespołów, działów, projektów, aby w sposób zorganizowany prowadzić negocjacje z dostawcami, kupować potrzebne zasoby,

Zarządzanie ryzykiem (Risk Management) – które monitorują bieżące wartości wskaźników biznesowych firmy oraz zgodność realizowanych procesów zgodnie z regulaminami wewnętrznymi i branżowymi przepisami i dostarcza menedżerom wskazówek co do zarządzania projektami w toku, planowania nowych inwestycji i projektów, sugerowania poprawek i aktualizacji procesów.

Opis przykładowego wdrożenia wg fiolek korzyści:

  • Wdrażając w całej firmie (elastyczność) narzędzie do zarządzania zakupami, zaplanujesz szczegóły umów z dostawcami tak, aby nie pojawiły się braki zasobów w projektach/bieżącej produkcji (ryzyko), oraz by uzyskać upusty ilościowe na cenie na fakturze (koszty).

Supply Chain Management (SCM)

Po pracownikach, finansach i procesach, kolejnym obszarem, którym muszą zarządzać menedżerowie jest faktyczna działalność biznesowa: czyli wytwarzanie produktów/usług. Celowo nie używam w tym miejscu pojęcia „produkcja”, ponieważ zostawiłem ją jako nazwę jednego ze szczegółowych rozwiązań: Manufacturingu. Rozwiązania klasy SCM pozwalają odwzorować na ekranie cały proces wytwarzania, włącznie z zamówieniami surowców, etapami pośrednimi, przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów gotowych, kompletowaniem i wysyłką zamówień. Wgląd w proces pozwala mierzyć jego jakość, dokonywać w nim zmian, testować nowe pomysły, przypisywać koszty do dowolnego szczegółu (produktu na różnych etapach, poszczególnych etapów w przekroju wybranych produktów), sporządzać okresowe raporty zarządcze, udostępniać dane do analityki marketingu i sprzedaży (np. na podstawie ilości produktów i cen ich wytworzenia można określić poziom cen, możliwe przedziały sezonowych lub okazyjnych obniżek, rabatów dla stałych klientów).

Ta część oferty zawiera narzędzia do:

Zarządzania zapasami (Inventory Management) – w których widać ilości i jakość zasobów na poszczególnych etapach procesu wytwarzania,

Logistyki (Logistics) – do zarządzania magazynowaniem i transportem surowców, półproduktów, produktów,

Zarządzania produkcją (Manufacturing) – w których można ustawiać i zmieniać charakterystyki partii produkcyjnych zgodnie z zamówieniami, jak również planować harmonogram produkcji,

Zarządzania zleceniami produkcyjnymi (Order Management) – dzięki nim handlowy opiekun klienta otrzymuje wgląd w procesy produkcji, na bieżąco służąc pomocą, gdy pojawią się wątpliwości, pytania, poślizgi – pomoc tę opiekun świadczy inżynierom monitorującym wytwarzanie oraz klientowi-właścicielowi zamówienia,

Zarządzania zakupami (Procurement) – tak samo jak w rozwiązaniu ERP, tylko że jedynie w skali wytwarzania (czyli bez np. zamówień biurowych lub marketingowych),

Projektowania produktów (Product Lifecycle Management) – inżynierowie mogą w nich projektować i testować nowe produkty pod kątem pomysłów technicznych, kosztów, wymagań surowcowych, długości wytwarzania, jak również zbierać pomysły od klientów, handlowców, konsultantów pracujących z klientami,

Zarządzania danymi produktów (Product Master Data Management) – ich zadaniem jest utrzymanie jakości (kompletności, aktualności) danych dotyczących produktu i procesu jego wytwarzania, włącznie z wersjami testowymi, odmianami produktu (krótkimi partiami), innowacji i dyskusji z narzędzi do projektowania produktów, nadzoru nad korzystaniem z danych zgodnie z regulacjami branżowych instytucji,

Planowania wytwarzania (Supply Chain Planning) – w których menedżerowie mogą planować zapotrzebowanie na przyszłe produkty, surowce, obciążenie maszyn itp. zgodnie z już posiadanymi lub planowanymi zamówieniami klientów.

Opis przykładowego projektu cloudowego z tego obszaru wygląda tak:

  • Planując promocyjną serię produktów, uruchamiamy w sprawdzonej infrastrukturze (ryzyko) dodatkowe zasoby informatyczne (elastyczność), aby nie zawieść zaufania klientów i zapewnić odpowiednią podaż (ryzyko), po opłacalnym koszcie wytworzenia i dostarczenia (koszty).

Enterprise Performance Management (EPM)

Na ten dział aplikacji składają się dwa narzędzia: planowanie i budżetowanie (Planning and Budgeting) oraz organizacyjne raportowanie wyników (Enterprise Performance Reporting). Jeśli spojrzeć pod kątem funkcji, dział ten bez dwóch zdań należy do ERP. Został jednak wydzielony do osobnej grupy, a wynika to z kilku przyczyn praktycznych.

Przede wszystkim, w przeciwieństwie do bieżącego śledzenia wyników, zamówień i wydatków, budowanie i zatwierdzanie budżetów prowadzi się okresowo, a nie na bieżąco. Zwykle raz w roku powstają ogólne budżety, które następnie co kwartał są raportowane i uaktualniane zgodnie z działaniami zrealizowanymi lub nie w ubiegłych trzech miesiącach. Po co utrzymywać całe narzędzie przez całe 90 dni, gdy korzysta się z niego przez powiedzmy 14 dni? Oddzielnym rozwiązaniem łatwiej zarządzać.

Drugi powód jest taki, że proces budżetowania tworzy osobną ścieżkę informacyjną w firmie, łącząc stanowiska liniowe i menedżerskie z kadrą kierowniczą. Chodzi o to, by poprzez odpowiednią strukturę akceptów ze strony kierowników i dyrektorów zapewnić zgodność budżetów ze strategią i celami biznesowymi firmy. Jeśli informacje o akceptach budżetów są zakopane wraz z codziennymi alertami finansowymi i projektowymi, mogą pojawić się opóźnienia w akceptach. Oddzielne rozwiązanie to oddzielne alerty: kierownik łatwiej to ogarnie.

Trzeci powód to względy handlowe. Może się zdarzyć , że firma posiada wdrożony system ERP do monitorowania produkcji, ale jeszcze nie ma warstwy planistycznej. W tym przypadku klient szuka tylko narzędzi do raportowania i do zarządzania akceptami. Osobny produkt łatwiej znaleźć niż dwie linijki z opisem funkcji, schowane między kilkunastoma linijkami z innymi funkcjami typowego ERP-a.

Fiolkowe korzyści z wdrożenia tych narzędzi mogą wyglądać tak:

  • Dzięki narzędziu do budżetowania w chmurze dopasujesz schemat akceptowania do aktualnej struktury stanowisk kierowniczych w firmie (elastyczność), bez ponoszenia kosztów na dopisywanie nowych funkcji, przeprojektowanie systemu, instalację na nowych urządzeniach (koszty), eliminując ryzyko niepotrzebnego wydłużenia procesu akceptacji (ryzyko).

Analytics

Business Intelligence, Big Data, Internet of Things. Te zjawiska biznesowo-informatyczne zostały przetłumaczone na narzędzia informatyczne, które agregują bieżące wyniki firmy w pewnym okresie i dostarczają menedżerom wskaźników w różnych obszarach biznesu. Celem analityki jest poszukiwanie  zależności biznesowych między różnymi czynnikami i wskaźnikami i odkrywanie ich powiązań z wynikami finansowymi. Na podstawie danych historycznych można również przewidywać wyniki przyszłe, z określonym marginesem błędu. Pomaga to menedżerom podejmować decyzje co do wyboru projektów, akceptu budżetów, zatrudniania pracowników, aktywacji innowacyjnych inwestycji. W portfelu analitycznym Oracle Cloud znajdują się rozwiązania dla HCM, CRM (a właściwie CX), ERP i SCM.

Ogólny opis wdrożenia:

  • Przenosząc do chmury środowisko analityczne, pozyskujesz tanie narzędzie (koszty), które udostępniasz na żądanie dla poszczególnych menedżerów dokładnie w momencie, kiedy oni ich potrzebują (elastyczność), jednocześnie zapewniając identyczną jakość i wydajność tych analiz, a więc porównywalność uzyskanych wyników/wniosków (ryzyko).

Social

Wartość warstwy społecznościowej w nowoczesnych firmach przejawia się w trzech obszarach:

Współpracy pracowników – Social Network.

Korzystania z mediów społecznościowych do marketingu, sprzedaży, handlu – Social Marketing.

Współpracy bezpośredniej z klientami – Social Engagement and Monitoring.

Im pracownicy więcej rozmawiają/słuchają ze sobą i z klientami, tym wpadają na więcej ciekawych pomysłów, tym lepiej rozumieją sytuację na rynku, potrzeby klientów, proces wytwarzania i dostarczania produktów/usług. Przekłada się to na wyższe zaufanie, cierpliwość w przypadku wystąpienia błędów lub awarii, lojalność zakupową, skrócenie czasu negocjacji handlowych, otwarcie na dodatkową współpracę, wspólne poszukiwanie nowych obszarów do współpracy/wdrażania rozwiązań/oszczędzania lub tworzenia przychodów.

Ogólny opis wdrożenia:

  • Prowadząc monitoring komunikacji po wprowadzeniu przez konkurencję nowego produktu (elastyczność), uzyskaliśmy ciekawe przemyślenia z wiarygodnych źródeł (ryzyko), dzięki którym zweryfikowaliśmy własną strategię działania (koszty).

Data

Żeby podejmować trafne decyzje, trzeba wesprzeć się danymi: rynkowymi, o klientach, o własnej działalności. Czasem firmy nie dysponują odpowiednimi danymi. Przyczyny tego są różne: utrata danych na skutek awarii, zbyt krótki okres zbierania danych (bo wdrożenie narzędzia Social zakończyło się zaledwie kilka miesięcy wcześniej lub firma w ogóle powstała kilka miesięcy temu). Czasem firmy mogą chcieć zweryfikować posiadane dane z innymi zbiorami, żeby przekonać się czy wnioski uzyskiwane z posiadanego narzędzia są trafne. Czasem firmy monitorują we własnym zakresie jedynie kilka źródeł danych o klientach, ale chciałyby raz na jakiś czas rozszerzyć analizę o kilkanaście nowych źródeł. Wtedy mogą kupić gotowe zbiory: jako usługę Data-as-a Service.

W ofercie Oracle Cloud znajdują się:

Dane na temat potrzeb i preferencji klientów – DaaS for Marketing.

Dane na temat grup klientów – DaaS for Customer Intelligence.

Dane o poszczególnych klientach np. historie płatności, dane teleadresowe, nazwiska kluczowych kierowników – DaaS for Sales.

Ogólny opis wdrożenia:

  • Kupując najnowszy (elastyczność) zbiór danych dotyczących naszego najbardziej zyskownego segmentu klientów, błyskawicznie weryfikujemy aktualność posiadanych danych (koszty), przez co nie będziemy dzwonić do osób, które zmieniły pracę, co naraziłoby profesjonalny wizerunek firmy (ryzyko).

Industry Solutions

Powyższe usługi w chmurze można kupować pojedynczo lub w zestawach kilku powiązanych ze sobą usług, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Oracle Cloud oferuje również kompleksowe pakiety środowisk biznesowych (Industry Solutions), ściśle odwzorowujące specyfikę biznesową wybranych branż. Odwzorowanie polega m.in. na wstępnym zdefiniowaniu kanałów komunikacji do marketingu i analityki, przygotowaniu szablonów ofert prezentowanych klientom podczas sprzedaży, stworzeniu procedur analizujących kluczowe słowa branżowe, zbudowaniu procesów wytwarzania produktów i obsługi klientów. Oczywiście, na potrzeby każdego klienta pakiety te są dodatkowo indywidualizowane i rozbudowywane o nowe funkcje.

Gotowe pakiety obejmują:

CX dla dostawców usług telekomunikacyjnych.

CX dla branży FMCG.

CX dla banków i innych instytucji finansowych.

CX dla firm technologicznych i wytwórczych sprzedających poprzez kanał partnerski.

ERP/HCM/CX dla jednostek szkolnictwa i instytucji edukacyjnych.

Deployment Options

Ostatnim pakietem usługowym Oracle Cloud są Deployment Options, czyli zestawy usług plus dodatkowa, ściśle branżowa wiedza o procesie wdrażania rozwiązań chmurowych oraz o przepisach i regulacjach nabywania i użytkowania środowisk IT w wybranych branżach. Te zestawy zawierają np. dedykowane fizyczne lokalizacje serwerów, na których będą przetwarzane dane (np. dla klientów rządowych lub z branży finansów), specjalne procedury raportowania zapewniające zgodność z wytycznymi (np. raporty codzienne, tygodniowe, miesięczne dla różnych odbiorców), schemat aktualizacji środowisk po stronie dostawcy, aby nie wpłynęły one na działanie systemów w szczególnie intensywnych sprzedażowo okresach roku (np. świąt lub długich tygodni).

Zestawy te zostały przygotowane dla:

Branży finansowej – Financial Services Cloud.

Handlowej-sklepów – Retail Services Cloud.

Instytucji publicznych – Public Sector Cloud.

Departamentu Obrony USA – U.S. Department of Defense Community Cloud.

 

PLATFORMY, PaaS, Platform-as-a-Service

Czym różni się platforma od aplikacji? Rozróżnienie bywa skomplikowane, ponieważ wiele platform wydaje się być jednocześnie aplikacjami, np. przeglądarka internetowa lub arkusz kalkulacyjny. Po przejrzeniu kilku definicji sformułowałem dwa wyjaśnienia: abstrakcyjne i pospolite.

Wyjaśnienie abstrakcyjne brzmi: aplikacja wykonuje pewne działanie, które przynosi efekt pożądany przez użytkownika. Otwieram stronę internetową w przeglądarce i czytam newsy. Otwieram arkusz kalkulacyjny i przeliczam opłacalność inwestycji. Platforma z kolei to aplikacja, którego działaniem jest tworzenie aplikacji. To metaaplikacja. Przeglądarka jako platforma pozwala tworzyć wpisy na blogu i w social media. Arkusz kalkulacyjny jako platforma pozwala budować własne tabele danych i makra.

Wyjaśnienie pospolite: platformą są klocki Lego, aplikacją jest samolot zbudowany z klocków. Platformą jest plac zabaw, aplikacją zaś – zabawy dzieci. (Infrastrukturą w tym przypadku są zjeżdżalnie i huśtawki.)

Oracle Cloud udostępnia sześć platform do tworzenia własnych aplikacji przez firmy.

Data Management

Platforma do tworzenia i zarządzania bazami danych. Usługa Database pozwala łączyć dane w spójne zbiory, które można przeszukiwać, analizować, edytować, monitorować jakość, dostęp i użycie. Dostępne są trzy opcje (z planowaną czwartą):

Database as a Service – czyli środowisko, które działa na wirtualnej maszynie (wydzielona w fizycznym serwerze część zasobów obliczeniowych i pamięci), której parametry użytkownik może dowolnie zdefiniować (świetnie nadaje się np. do testów lub do utrzymywania starszych baz).

Exadata Service – baza danych znajdująca się na dedykowanym fizycznym serwerze Exadata, co zapewnia wysoką wydajność pracy ze zbiorami, łatwe zarządzanie poszczególnymi zbiorami oraz poszczególnymi usługami Database as a Service, uruchamianymi dla różnych użytkowników firmowych i/lub klientów firmy, najlepsze dla stale utrzymywanych i używanych baz danych.

Database Schema Service – środowisko zbudowanych wcześniej przez inżynierów Oracle kilku typowych rodzajów baz danych, z ustalonymi z góry parametrami działania i z góry przeznaczoną powierzchnią dyskową na dane (wielkość tej powierzchni można dobrać do potrzeb).

Database Backup

Pozwala tworzyć i zarządzać kopiami baz danych na wypadek awarii, żeby ograniczyć koszty bieżąco utrzymywanych baz, żeby przechować kopie starych baz. W razie potrzeby można powiększyć ilość pamięci dla przechowywanej bazy. Usługa wykorzystuje mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo, w tym potrójną redundancję (kopia kopii kopii), szyfrowanie, monitorowanie ubytków/błędów w danych i odtwarzanie z innych kopii, kontrolę dostępu do kopii.

Big Data

Platforma do zarządzania i łatwego/szybkiego korzystania/analizowania zbiorów różnych rodzajów danych. Idea Big Data odnosi się do postaci danych, które są dostępne w firmie. Mamy na przykład: raporty finansowe i wycinki PR z mediów na temat firmy. Nie można ich po prostu wrzucić do jednej usługi analitycznej, ponieważ mają inną formę (tabelki/tekst) i treść (liczby/grafika). Któryś z nich – a najlepiej: oba – trzeba wcześniej wstępnie przetworzyć, sprowadzając dane do wspólnej formy i treści (np. tabelki z liczbami). Na platformie Big Data można zrobić właśnie to.

Nasuwa się od razu pytanie: skoro sprawniej jest analizować dane z kilku zbiorów w identycznej postaci, dlaczego mimo wszystko istnieje wiele form i  treści danych? Po pierwsze, jest to związane z ich tworzeniem. Wycinki w sposób naturalny są grafikami (skany gazet, screenshoty stron internetowych), a raporty są tabelkami. Po drugie, przechowując te dane w różnej postaci i w osobnych zbiorach, można je szybciej analizować wewnętrznie. Wynika to z technologii odczytu danych z fizycznych nośników, na których są zapisane. Praktyczny przykład: nagraj na jedną płytkę CD same zdjęcia, a na drugą zdjęcia oraz jeden film z wakacji – żeby zajmowały w sumie tyle samo miejsca. Następnie uruchom kopiowanie i zobacz która płytka szybciej się skopiuje. Dokładnie ta sama zasada działa w skali wielkich macierzy i wielkich zbiorów danych. Dyski z danymi w tej samej formie i tej samej treści pracują szybciej, a dyski z różnymi formami lub treściami działają wolniej. Opłaca się przechowywać je na oddzielnych nośnikach – ale chcąc je analizować wspólnie, muszą zostać doprowadzone do tej samej postaci. Stąd Big Data.

Application Development

To specjalne środowisko do prostego i szybkiego tworzenia aplikacji:

Java – w języku Java w opcji z pełnym ustawianiem parametrów przez użytkownika (Java Cloud Service) lub w opcji z uruchamianiem środowiska na podstawie zdefiniowanego wcześniej obrazu (Virtual Image). Jeśli aplikacja w Javie ma współpracować z innymi usługami Oracle Cloud, istnieje odmiana Java Cloud Service – SaaS Extension, która od razu posiada wtyczki do usług SaaS (Marketing, Sales, Service, HCM, ERP, SCM, Social),

Mobile – to propozycja dla osób tworzących aplikacje na urządzenia mobilne oraz poprzez urządzenia mobilne,

Messaging – środowisko, które pozwala wbudowywać w aplikacje możliwości wysyłania i otrzymywania wiadomości systemowych, od innych aplikacji oraz od użytkowników,

Application Container – fragment środowiska Javy, który został wydzielony i zabezpieczony dla określonego programisty i jego aplikacji. Można ustawić dostęp do określonych bibliotek ze środowiska, dynamiczne przydzielanie nowych zasobów w zależności od potrzeb aplikacji lub programisty,

Developer Cloud – wersja platformy wzbogacona o funkcje rozwoju oprogramowania w cyklu projektowym, m.in. kontroli wersji źródeł, dyskusji i współpracy między autorami-programistami, dystrybucji wersji testowych do środowisk testowych i wersji gotowych do środowisk produkcyjnych, prowadzenia dokumentacji projektowej.

Integration

To platforma do tworzenia powiązań między aplikacjami tworzonymi we własnym zakresie, nowopowstającymi, a aplikacjami, które już spójnie i wydajnie działają w firmie. Chodzi m.in. o standardy wymiany danych i odpowiednie ich interpretowanie, o przekazywanie efektów jednych aplikacji do innych, o właściwe korzystanie ze wspólnych danych. Dostępne są gotowe schematy powiązań dla usług Oracle SaaS (Sales, Service, Marketing, HCM) oraz PaaS (Messaging), jak również dla Salesforce.com i innych usług w ramach SOA (czyli usług, które zostały zdefiniowane jako potrzebne przez użytkowników biznesowych i powstały w innej technologii niż narzędzia Oracle).

Management

Platforma, która monitoruje, zbiera, opisuje i analizuje zapisy zjawisk zachodzących w systemie informatycznym podczas korzystania z aplikacji. Dzięki temu można odnajdywać zależności między różnymi funkcjami aplikacji (zapisanymi w kodzie) a określonymi stanami infrastruktury (awariami, przyspieszeniami, zwolnieniami itp.) i efektami biznesowymi. Administrator ma dostęp zarówno do danych, jak i wyników analiz w postaci dashboardów.

Dostępne usługi:

Analiza na poziomie logów – Log Analytics.

Analiza na poziomie aplikacji, platform, infrastruktury – IT Analytics.

Porównywanie bieżących wyników z wynikami historycznymi i sugerowanie kroków naprawczych, jeśli są potrzebne – Application Performance Monitoring.

Content and Process

Platforma do przechowywania, tworzenia i wymiany informacji między pracownikami. Usługa Content odnosi się do wszelkiego rodzaju dokumentów. Process z kolei pozwala projektować aplikacje automatyzujące i zarządzające procesami biznesowymi. W Sites można budować strony internetowe i intranetowe, na których pracownicy, klienci, przeróżni partnerzy znajdą ciekawe informacje z życia firmy: treści stworzone w Content, alerty lub oferty sugerowane przez Process, aplikacje przygotowane w Javie. Wreszcie Social Network to wewnętrzna sieć społecznościowa, przeznaczona dla pracowników oraz wybranych partnerów lub klientów.

Business Analytics

Pozwala tworzyć narzędzia do:

Przetwarzania danych – Business Intelligence.

Odkrywania zależności między różnymi zbiorami – Big Data Discovery.

Przygotowania danych do dalszych analiz – Big Data Preparation.

Pokazywania danych w formie graficznej dla lepszego zrozumienia – Data Visualization.

Pobierania i korzystania z danych pochodzących z czujników wbudowanych w różnego rodzaju maszyny i urządzenia – Internet of Things.

 

INFRASTRUKTURA, IaaS, Infrastructure-as-a-Service

Najbardziej podstawowe zasoby informatyczne.

Compute

Procesory na żądanie. Dostępne zdalnie. Zabezpieczone firewallem, szyfrowaniem, kontrolowanym dostępem. O gwarantowanej wydajności, z systemami backupu maszyn wirtualnych, narzędziami do zarządzania i monitoringu. Z dedykowanymi połączeniami sieciowymi między infrastrukturą w firmie i zasobami w chmurze.

Compute jest dostępne w wersjach:

Dedicated – zasoby istnieją na dedykowanym tylko jednemu klientowi serwerze fizycznym,

Zwykłej – zasoby istnieją jako jedna z wielu wydzielonych maszyn wirtualnych na serwerze fizycznym.

Storage

Czyli pamięć na żądanie. Błyskawiczny zakup i zmiana pojemności w górę oraz w dół. Zarządzanie przechowywanymi danymi poprzez metadane. Różnicowanie danych na poziomy przechowywania (tzw. tiery), zgodnie z ich ważnością lub możliwymi do poniesienia kosztami. Gwarancja przechowywania danych wyłącznie w określonym w umowie regionie geograficznym. Szyfrowanie. Potrójna redundancja. Automatyczne odtwarzanie traconych danych z wykonanych kopii. Monitorowany dostęp poprzez uprawnienia do odczytu lub odczytu/zapisu. Poziomy SLA.

Storage jest dostępny w wersjach:

Zwykłej – wyżej wymienione frykasy.

Archive – nisko kosztowe rozwiązanie do przechowywania danych nieużywanych na bieżąco (tzn. archiwalnych).

Shared File – dla danych używanych przez różne maszyny wirtualne w obrębie chmury Oracle (np. dla bardziej skomplikowanych środowisk SaaS, usługi Dedicated Compute).

Software Appliance – narzędzie tłumaczące zapis danych w chmurze na zapis zrozumiały dla aplikacji zainstalowanych w środowisku stacjonarnym w firmie (on-premise) oraz umieszczające w pamięci lokalnej najczęściej używane dane w celu przyspieszenia następnego wykorzystania.

API Catalog

Zbiór wtyczek API, tzn. opisów sposobów komunikacji, struktur i zapisu danych, podprogramów itp. określonych aplikacji.

Network

W tej chwili (20 stycznia 2016) jeszcze niedostępna usługa korzystania z sieci między usługami w Oracle Cloud a infrastrukturą stacjonarną firmy.

Planowane opcje to:

VPN for Dedicated Compute – osobny kanał dostępu z sieci firmowej do zasobów klienta wykupionych w usłudze Dedicated Compute (wirtualnych maszyn umieszczonych na dedykowanym fizycznym serwerze w centrum danych Oracle).

FastConnect – szybkie połączenie między centrum danych używanym przez firmę (spoza Oracle) i zasobami/usługami w Oracle Cloud, ważna informacja: transfer między siecią firmową a Oracle Cloud jest nielimitowany.

AKTUALNOŚCI
13/06/20232 min.
AI w średniej firmie: Tworzenie przyszłości przy użyciu LLM.

Już 21 czerwca dowiesz się, jak możesz wykorzystać AI w Twojej firmie. Damian Mazurek i Piotr Kalinowski wprowadzą Cię w świat sztucznej inteligencji i LLM.

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
14/02/20232 min
Chmurowisko łączy się z Software Mind

Przed nami nowy rozdział! Chmurowisko dokonało połączenia z polskim Software Mind – firmą, która od 20 lat tworzy rozwiązania przyczyniające się do sukcesu organizacji z całego świata…

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
09/11/20225 min
Migracja systemu Dynamic Precision do Oracle Cloud

Grupa Dynamic Precision podjęła decyzję o unowocześnieniu swojej infrastruktury. Razem z Oracle Polska prowadzimy migrację aplikacji firmy do chmury OCI.

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
AI w średniej firmie: Tworzenie przyszłości przy użyciu LLM.

Już 21 czerwca dowiesz się, jak możesz wykorzystać AI w Twojej firmie. Damian Mazurek i Piotr Kalinowski wprowadzą Cię w świat sztucznej inteligencji i LLM.

Zobacz wpis
Grafika przedstawiająca chmuręGrafika przedstawiająca chmurę

Zapisz się do naszego newslettera i
bądź z chmurami na bieżąco!

Zostaw nam swój e–mail a co miesiąc dostaniesz spis najważniejszych nowości
z chmur Azure, AWS i GCP, z krótkimi opisami i linkami.