Strona Główna / Blog

Usługi Amazon Web Services w 4 Słowach… lub mniej!

Łukasz Dorosz

Łukasz Dorosz

Ponad 14 lat w branży IT. Konsultant i architekt projektów Amazon Web Services. Entuzjasta rozwiązań serverless. Współtwórca AWS User Group (2900+ osób). Jeden z nielicznych w Polsce posiadaczy certyfikacji - AWS Certified Solutions Architect - Professional, AWS Certified DevOps Engineer - Professional. Masz pytanie, napisz do mnie.

Usługi Amazon Web Services

Inspiracją do tego wpisu jest, jakże genialny artykuł GCP products described in 4 words or less. Chylimy czoła przed zespołem GCP za przygotowanie tego jakże przyjemnego artykułu.

Compute
Amazon EC2 – wirtualne maszyny
Amazon ECS – zarządzane środowisko pod kontenery
AWS Elastic Beanstalk – platforma hostująca aplikacje
Amazon Lightsail – virtual private server (VPS)
AWS Batch – procesowanie batchowe
AWS Lambda – bezserwerow wywoływanie kodu aplikacji

Storage
Amazon S3 – storage obiektowy
Amazon EBS – dyski dla wirtualnych maszyn
Amazon EFS – współdzielony dysk sieciowy
Amazon Glacier – archiwizacja danych
Amazon Storage Gateway – cloud gateway

Networking & Content Delivery
Amazon VPC – prywatna i wirtualna sieć
Amazon CloudFront – globalny CDN
Amazon Route 53 – niezawodny DNS
Amazon API Gateway – API gateway
AWS Direct Connet – dedykowane łącze do chmury

Database
Amazon RDS – relacyjna baza jako usługa
Amazon DynamoDB – baza NoSQL jako usługa
Amazon ElastiCache – Redis lub Memcached
Amazon Redshift – hurtownia danych

Migration
AWS Application Discovery Service – zbieranie danych o aplikacjach
AWS Database Migration Service – migracja baz danych
AWS Server Migration Service – migracja serwów VMware/Hyper-V
AWS Snowball – przenoszenie danych w skrzynkach
AWS Migration HUB – jeden widok na migrację

Developer Tools
AWS CodeCommit – repozytorium kodu
AWS CodeBuild – budowanie paczek aplikacyjnych
AWS CodeDeploy – kopiowanie paczek z kodem
AWS CodePipeline – budowanie pipeline
AWS X-Ray – debugowanie i analiza aplikacji
AWS CodeStar – orkiestracja wdrażania kodu
AWS Cloud9 – IDE w chmurze

Management Tools
Amazon CloudWatch – monitoring zasobów w chmurze
AWS Auto Scalling – automatyczne skalowanie usług
Amazon EC2 System Manager – Zarządzanie maszynami i systemami
AWS CloudFormation – infrastruktura definiowana kodem
AWS CloudTrail – monitoring aktywności w AWS
AWS Config – monitorowanie zmian konfiguracji
AWS OpsWorks – automatyzacja konfiguracji serwerów
AWS Service Catalog – katalog usług IT
AWS Trusted Advisor – Doradca ustawień AWS
AWS Managed Services – AWS zarządza Twoim AWS

Security, Identity & Compliance
AWS Directory Service – Active Directory jako usługa
AWS IAM – kontrola dostępu do AWS
Amazon Inspector – testowanie bezpieczeństwa serwerów
AWS Certificate Manager – zarządzanie i generowanie certyfikatów
AWS CloudHSM – dedykowany Hardware Security Module
AWS WAF – Web Application Firewall
AWS Shield – ochrona przed DDoS
Amazon Cognito – autentykacja dla aplikacji mobilnych/web
Amazon Macie – klasyfikacja danych w S3
AWS Organizations – zarządzanie wieloma kontami AWS
AWS Artifact – dostęp do dokumentów compliance
Amazon GuardDuty – wykrywanie dziur bezpieczeństwa
Amazon Single Sign-On – SSO dla AWS i aplikacji

Analytics
Amazon Athena – analizowanie danych bez serwerów
Amazon EMR – Hadoop Framework jako usługa
Amazon CloudSearch – usługa wyszukiwania
Amazon Elasticsearch Service – Elasticsearch jako usługa
Amazon Kinesis – agregacja/analiza danych strumieniowych
AWS Glue – usługa ETL
Amazon QuickSight – wizualizacja danych
AWS Data Pipeline – procesowanie i przenoszenie danych

Machine Learning
Amazon Lex – budowanie chatbotów
Amazon Polly – zamiana tekstu na mowę
Amazon Rekognition – rozpoznawanie obrazów
Amazon Machine Learning – proste modele jako usługa
Amazon SagaMaker – budowa i trenowanie modeli
Amazon Comprehend – natural language processing
Amazon Transcribe – zamiana mowy na tekst
Amazon Translate – tłumaczenie tekstu
Amazon DeepLens – kamera z funkcjami ML

Mobile Services
AWS Mobile Hub – ułatwienie tworzenia aplikacji mobilnych
AWS DeviceFarm – testowanie aplikacji mobilnych
Amazon Mobile Analytics – analiza danych aplikacji mobilnych
AWS AppSync – GraphQL jako usługa

Application Integration
AWS Step Functions – edytor przepływu pomiędzy funkcjami
Amazon MQ – Acive MQ jako usługa
Amazon SQS – kolejka na dane
Amazon SNS – system wysyłania notyfikacji
Amazon SWF – koordynacja rozproszonych aplikacji

Business Productivity
Alexa for Business – integracja Alexy z aplikacjami
Amazon Chime – wideokonferencje
Amazon WorkDocs – przechowywanie i udostępnianie danych
Amazon WorkMail – poczta elektroniczna

Desktop & App Streaming
Amazon WorkSpaces – wirtualny pulpit
Amazon AppStream 2.0 – aplikacje uruchamiane w przeglądarce

Internet of Things
AWS IoT – bramka dla urządzeń IoT
AWS Greengrass – oprogramowanie dla urządzeń IoT
IoT Device Management – zarządzanie urządzeniami IoT
Amazon FreeRTOS – system operacyjny dla urządzeń IoT

Media Services
Amazon Elastic Transcoder – transkodowanie multimediów
Kinesis Video Stream – agregacjia strumieni video
AWS Media Converter – transkodowanie multimediów
AWS MediaLive – streaming video
AWS MediaPackage – przygotowywanie nagrań pod streaming
AWS MediaStore – przechowywanie nagrań video
AWS MediaTailor – reklamy w streamingach video

Customer Engagement
Amazon Connect – CallCenter w chmurze
Amazon Pinpoint – Analiza zachowań użytkowników
Amazon SES – Usługa wysyłania emaili

Game Development
Amazon GameLift – Platforma do hostowania gier

AR & VR
Amazon Sumerian – Tworzenie aplikacji VR/AR

PYTANIE DO CIEBIE: O jakiej chmurze chciałbyś zobaczyć podobny artykuł?

To najbardziej pożądana umiejętność na rynku w 2020 roku!

Jak zostać Azure Data Engineer? WEBINAR

Dołącz do listy mailingowej!

Dołącz do naszego newslettera

Staramy się wysyłać tylko wartościowe informacje, np. co miesiąc dostaniesz spis najważniejszych nowości z chmur Azure, AWS i GCP, z krótkimi opisami i linkami.