Świat Oracle: 4 powody dlaczego E-Business Suite powinien działać w infrastrukturze OCI

Chacko Thomas
20/08/20216 min

W tym artykule skupiamy się na tematach przyspieszenia istniejącej istniejącej inwestycji w Oracle E-Business Suite na platformie Oracle Cloud Infrastructure. Znajdziesz w nim również pomysły na strategie migracji do chmury.

Kryzys zdrowotny, który wstrząsnął niedawno naszą planetą, wymusił rewolucję cyfrową w firmach na całym świecie. Przedsiębiorstwa, których aplikacje podstawowe są zainstalowane w środowisku lokalnym, zaczynają uświadamiać sobie bezpieczeństwo, elastyczność i innowacyjność tkwiącą w przetwarzaniu w chmurze oraz zastanawiać się nad rozwiązaniami, które zoptymalizują ich dotychczasowe inwestycje w technologie Oracle przy przejściu do chmury.

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) obsługuje migrację środowisk lokalnych i do minimum ogranicza niezbędne zmiany w architekturze, konieczność ponownej integracji i zmiany w procesach biznesowych. Dzięki temu powstaje niezawodne i elastyczne rozwiązanie, które zapewnia wydajność przy niższych kosztach niż wdrożenia w chmurach innych dostawców. Usługi IBM stworzone z myślą o technologii Oracle mogą pomóc firmom, które korzystają z aplikacji zainstalowanych lokalnie, we wdrożeniu zintegrowanych rozwiązań w chmurze Oracle i w ten sposób torują drogę do przyszłości opartej na rewolucyjnych technologiach.

Dlaczego pakiet Oracle E-Business Suite powinien działać w OCI

Przedsiębiorstwa używają lokalnych instalacji pakietu E-Business Suite z uwagi na szeroką gamę dostępnych w nim funkcji, takich jak zarządzanie zamówieniami, zaopatrzenie, produkcja, logistyka czy finanse. Wdrożenia te są często dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy, aby instalowane narzędzia można było ściśle zintegrować z innymi aplikacjami i zaspokoić potrzeby przedsiębiorstwa. Dlatego projektowanie całego środowiska od samego początku mogłoby przynieść efekt przeciwny od zamierzonego.

OCI — jako infrastruktura oferowana jako usługa — cechuje się odpowiednią elastycznością, aby móc obsłużyć wszystkie zadania, które firma wykonuje obecnie za pomocą pakietu E-Business Suite. Co więcej, Oracle podkreśla, że szacunkowy całkowity koszt posiadania tego rozwiązania w takim środowisku może być o 38% niższy niż w przypadku systemu lokalnego i o 44% niższy niż w innej chmurze. Pakiet E-Business Suite działający w infrastrukturze OCI może sprostać realnym potrzebom środowisk produkcyjnych, takim jak bezpieczeństwo, konfiguracja sieci, wysoka dostępność i odtwarzanie po awarii, integracja tożsamości i zarządzanie kosztami.

Cztery argumenty przemawiające za przeniesieniem lokalnej instalacji EBS do Oracle Cloud

-Sieci i łączność

Decydując się na oprogramowanie E-Business Suite na platformie OCI, firmy ze wszystkich branż mogą uwolnić się od obaw o przestoje czy szybkość udostępniania danych. Takie środowisko może umożliwić też dostęp do narzędzi E-Business Suite z dowolnego miejsca za pośrednictwem prywatnych połączeń sieciowych lub połączeń szyfrowanych w publicznym Internecie.

-Odporność i dostępność

Przeniesienie pakietu E-Business Suite i powiązanych z nim zbiorów danych zaplecza do infrastruktury OCI może zwiększyć dostępność aplikacji, nawet gdy określona instancja ulegnie awarii. Rozwiązanie dba o odporność systemu i zapewnia nadmiarowość serwerów, ponieważ każda warstwa aplikacji wykorzystuje wiele węzłów działających w trybie aktywny-aktywny.

-Bezpieczeństwo i tożsamość

Wykorzystując zaawansowane zabezpieczenia dostępne w OCI, można pomóc firmom utrzymać kontrolę nad zadaniami uruchamianymi w chmurze i izolować zasoby obliczeniowe i sieciowe, aby w ten sposób zapobiegać wszelkim zagrożeniom dla cennych danych biznesowych.

-Zarządzanie kosztami i nadzór

OCI może pomóc firmom przejść od nakładów kapitałowych, takich jak inwestycje w sprzęt, na model płatności za faktycznie używane zasoby, który przynosi przewidywalne oszczędności. Z danych Oracle wynika, że przeniesienie EBS do OCI pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania o 38% w porównaniu z wdrożeniem lokalnym i o 44% w stosunku do wdrożenia w chmurze innego dostawcy.

Korzystanie z oprogramowania E-Business w OCI znacznie poprawia wydajność operacyjną dzięki automatyzacji całego rozwiązania, zwiększa wydajność pakietu E-Business (2–10 razy) i zapewnia bezpieczeństwo na poziomie znacznie wyższym niż w środowisku lokalnym i innych chmurach” – komentuje John Andrew, szef działu inżynierii migracji Oracle E-Business Suite do chmury. „Oracle dostarcza zweryfikowane, przetestowane i sprawdzone plany migracji E-Business do infrastruktury OCI, umożliwiając klientom przeniesienie ich oprogramowania w ciągu kilku tygodni przy obniżonym ryzyku biznesowym i technicznym”.

Migracja w modelu „lift and shift”

Jedna z czołowych firm z branży hotelarskiej i wypoczynkowej, działająca w różnych segmentach rynku, poprosiła IBM o pomoc w aktualizacji jej podstawowego systemu Oracle E-Business Suite do nowszej wersji działającej na platformie Oracle Cloud Infrastructure.

Nowa wersja miała sprostać bieżącej złożoności i zapewniać niezbędną elastyczność, a jednocześnie pozwolić firmie czerpać bezpośrednie korzyści z takich funkcji jak MSSF 16. Aktualizacja była trudna ze względu na złożoność środowiska operacyjnego: przedsiębiorstwo działa w różnych segmentach, a zmiany wpływają na operacje w wielu obszarach, takich jak finanse, produkcja, łańcuch dostaw i planowanie, oraz na kilka nowych i bieżących projektów.

Projekt obejmował migrację Oracle EBS do OCI metodą „lift and shift”, czyli bez dopasowywania aplikacji pod kątem chmury. Aby skrócić czas potrzebny na migrację i aktualizację, w modelu tym specjaliści IBM zaproponowali metodologię Hybrid Agile i zastosowanie narzędzia RPT do przetestowania wskaźników wydajności.

Rozwiązania dla klienta obejmowały:

  • przeprowadzenie migracji platformy z systemu AIX do systemu Linux,
  • aktualizację bazy danych do wersji 12.1.0.2 w OCI (Linux),
  • aktualizację aplikacji do wersji 12.2.7 w OCI.

Jak zwiększyć wydajność pakietu E-Business Suite w chmurze

Więcej sposobów na optymalizację pakietu Oracle E-Business Suite w infrastrukturze Oracle Cloud Infrastructure (OCI) nowej generacji, zaimplementowanej i zarządzanej przez dział IBM Services, zostało przedstawionych w naszym seminarium internetowym, które jest dostępne na żądanie. 

 

*Materiał pochodzi od Partnera - Oracle Cloud*
AKTUALNOŚCI
16/09/20212 min
Webinar: Jak wykorzystać konto Sandbox w pracy zespołu IT?

Zastanawialiście się kiedyś gdzie bezpiecznie testować wszystkie innowacyjne pomysły i rozwiązania zespołów IT korzystających z usług chmurowych? Albo jak stworzyć optymalne warunki do nauki?
Każdy zespół pracujący z chmurą potrzebuje przestrzeni do innowacji…

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
20/08/20212 min
Webinar: Oracle praktycznie – Co się w chmurze opłaca?

Już 8 września 2021 roku o godzinie 11:00 odbędzie się pierwszy webinar z serii „Oracle praktycznie: Co się w chmurze opłaca? — czyli o kosztach w Oracle…i nie tylko.”

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
12/08/20212 min
[ Poszukiwani ] Cloud Architekci ze znajomością Azure, AWS, GCP lub Oracle

Rośniemy. Jednak jest to spore wyzwanie. Budowanie Zespołu wspierającego największe przedsiębiorstwa w poruszaniu się po chmurowym świecie to duża odpowiedzialność.

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
Webinar: Jak wykorzystać konto Sandbox w pracy zespołu IT?

Zastanawialiście się kiedyś gdzie bezpiecznie testować wszystkie innowacyjne pomysły i rozwiązania zespołów IT korzystających z usług chmurowych? Albo jak stworzyć optymalne warunki do nauki?
Każdy zespół pracujący z chmurą potrzebuje przestrzeni do innowacji…

Zobacz wpis

Zapisz się do naszego newslettera i
bądź z chmurami na bieżąco!

Zostaw nam swój e–mail a co miesiąc dostaniesz spis najważniejszych nowości
z chmur Azure, AWS i GCP, z krótkimi opisami i linkami.