Ikona strzałka
Powrót do bloga

Czy Chmura i Data Center To Dobra Kariera w Polsce?

Mirek Burnejko
Mirek Burnejko
02/03/2015

Czy Chmura i Data Center To Dobra Kariera
Odpowiedź brzmi: tak. Perspektywy są pomyślne, pod warunkiem że
(a) lubisz się uczyć i zdobywać nowe certyfikaty
(b) nie masz uczulenia na słowo „sprzedaż”.

200 Milionów Dolarów Za 2 Lata

Na początek trochę danych. Eksperci są zgodni: rynek rośnie, potencjał widać, perspektywy ogólne są zachęcające.

  • Wg raportów IDC, w 2010 roku rodzimy rynek chmury był wart 35 mln dolarów. W 2012 roku – 70 mln. W 2017 roku powinien przekroczyć 200 mln – mówi Robert Paszkiewicz, Dyrektor Marketingu i Rozwoju Biznesu w ATM, świadczącym usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji pod markami ATMAN i Thinx Poland.
  • Polski rynek usług w chmurze rośnie w tempie 30 proc. rocznie – podaje Łukasz Łacniak, Business Solutions Architect, ICT Consulting w Comarch.
  • Na podstawie własnych doświadczeń, obserwowanego zainteresowania klientów, a także skali inwestycji w infrastrukturę poczynionych przez dostawców usług (hosterów), sądzimy, że trend kilkudziesięcioprocentowego wzrostu rynku rok do roku zostanie podtrzymany w kolejnych latach – szacuje Bartłomiej Machnik, Datacenter & Cloud Infrastructure Product Manager w Microsoft.
  • Od dłuższego czasu notujemy duży wzrost sprzedaży rozwiązań chmurowych – zwłaszcza aplikacji w modelu SaaS – zatem siłą rzeczy potrzebujemy nowych ekspertów związanych z tą tematyką w regionie Europy Wschodniej i Środkowej – mówi Sylwia Klusek, Principal Recruiter w Oracle ECEMEA.
  • Wzrost wartości biznesu data center z poziomu 1 mld dol. do 4 mld dol. w roku 2018, a w najbliższych 18 miesiącach zatrudnienie 300 nowych ekspertów data center na całym świecie, w tym w Polsce – takie cele biznesowe przedstawia komunikat prasowy Dimension Data z 4 lutego 2015.

Przychody a Zatrudnienie

Perspektywy są dobre, a najbliższa rzeczywistość wygląda jeszcze lepiej: rośnie bowiem i tradycyjne IT, i IT w chmurze.

Specjaliści IT często z rezerwą podchodzą do chmury, obawiając się sytuacji, w której nie będą już swoim firmom potrzebni. Teoretycznie powinniśmy mieć do czynienia z przepływami stanowisk pracy: od tradycyjnego IT do chmury. Jednak nie potwierdzają tego obserwacje praktyczne. Tradycyjne IT ma się dobrze i stanowisk pracy przybywa, usługi w chmurze rosną jeszcze szybciej, co również generuje zapotrzebowanie na pracowników. Przyrost netto stanowisk pracy w IT jest zatem wyraźny, a wynagrodzenia w branży należą do najwyższych w gospodarce

– wskazuje Bartłomiej Machnik z Microsoft.
Ta dwutorowość rozwoju rynku jest chwilowa i specyficzna dla zjawiska opóźnienia systemowego (w rozumieniu koncepcji myślenia systemowego autorstwa Petera Senge’a: wszystko wydaje się działać dobrze, dopóki wahadło nie przechyli się w drugą stronę. Wtedy jednak jest za późno.
Pozorne bezpieczeństwo polegania na tradycyjnym obszarze IT jako źródle utrzymania może być dość złudne. Powodów jest kilka.

Po Pierwsze

Nowoczesne rozwiązania w obszarze zarządzania systemami IT pozwalają zwiększyć wydajność pracy specjalisty. Rozbudowana funkcjonalność samoobsługi oraz automatyzacji typowych działań w systemie pozwoli jednemu specjaliście sprawnie wspierać dwóch lub więcej klientów zamiast jednego. Firmy starając się ciąć koszty stałe, na których pracowników spojrzą w pierwszej kolejności? Na dublujących się obowiązkami, dokładnie tak.

Po Drugie

Przychody firm IT może i będą rosnąć w dotychczasowym tempie, ale zyski już niekoniecznie. A to właśnie z zysków z zysków utrzymywani są obecni pracownicy. Rabaty dla długoterminowych umów, okresowe promocje, konkurencja cenowa wewnętrzna oraz wynikająca z wejścia na rynek polski nowych producentów: te działania mogą spowodować, że zyski na tradycyjnym IT będą niższe.

Odpowiedzią na taką sytuację wydaje się przejście na usługi z większą wartością dodaną, czyli PaaS, SaaS, czy szeroko rozumiane Managed Services. Już teraz ten segment oferuje dojrzałe usługi zaawansowane, zachowując dużą przewagę wynikającą z niższych kosztów pracy

– obserwuje Łukasz Łacniak z Comarch.

Po Trzecie

Wiele firm już wcześniej poniosło spore wydatki na zbudowanie posiadanych struktur informatycznych, w tym chmur prywatnych. Przejście na model hybrydowy, Software-Defined DC, czy wręcz na cloud publiczny na dzień dzisiejszy nie jest opłacalne. Jeśli niekoniecznie pod względem finansowym, to na pewno pod względem wizerunkowym dyrektora działu IT. Ale decyzja o przejściu zostanie w końcu ona podjęta, ponieważ nie da się w nieskończoność ignorować oszczędności na kosztach bieżących i korzyści wynikających z ułatwienia w zarządzaniu infrastrukturą IT. Zanim ta decyzja się zdarzy, wystąpi opóźnienie między rozpoczęciem planowania a faktycznym uruchomieniem dostępu do zasobów w chmurze oraz rozpoczęciem rekrutacji na nowe stanowiska specjalistów chmury/data center. Opóźnienie, które moim zdaniem właśnie teraz ma miejsce.

Jak Długo Jeszcze Ono Potrwa?

Przypuszczam, że w grę wchodzi ten rok i następny. W tym czasie prawdziwi liderzy rynkowi, firmy innowacyjne, największe korporacje, już będą realizować tę zmianę. W tym właśnie czasie specjaliści chmury/data center mogą bez nerwów skupić się na budowaniu szerokiego wachlarza swoich umiejętności. Tak by w momencie, gdy otworzy się okno rekrutacyjne, być naprawdę łakomym kąskiem i móc rzucić wyższą stawkę za swoje usługi. W roku 2017-2018 symptomy zmiany mogą być widoczne w raportach firm analitycznych. Potem pójdzie już szybko, gdy dyrektorzy finansowi, dotychczas niezbyt chętni chmurom, przyjrzą się dokładnie liczbom w raporcie poaudytowym. Wtedy jednak stanowiska w najlepszych firmach będą już obsadzone.

Pożądane Kwalifikacje

W którym kierunku warto już teraz ruszyć z działaniami edukacji własnej?

Przed erą chmury specjaliści szeroko rozumianego IT musieli posiadać umiejętności skupiające się głównie wokół kwestii technicznych, takich jak budowa i utrzymanie serwerowni, dbanie o sprzęt itd. Poza wyznaczoną osobą, najczęściej dyrektorem lub kierownikiem, reszta kadry działu IT bardzo rzadko miała bezpośredni kontakt z klientem

– wyjaśnia Robert Paszkiewicz z ATM/ATMAN.
W modelu chmury obliczeniowej, kiedy dostawca oferuje usługę, pozostawiając jednocześnie kwestie techniczne wynajętemu centrum danych, u jego specjalistów dalej poszukiwana będzie wiedza techniczna (znajomość produktu, zapewnienie stabilności i aktualności), ale znacznie większą wartość będzie wnosić dodawanie nowych funkcjonalności, rozwój oprogramowania i środowiska. Ci specjaliści będą zwykle pracować poza działem IT, bezpośrednio z klientami, zbierając od nich informacje, potrzeby, uwagi, obserwując codzienne użytkowanie. Muszą więc posiadać rozwinięte zdolności interpersonalne i umieć budować długotrwałe relacje biznesowe oparte na wzajemnym zaufaniu, aby zapewnić swojej firmie, a przez to i samym sobie, stały dochód.
Podobnie sytuację widzi Bartłomiej Machnik z Microsoft.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że chmura i generalnie modele subskrypcyjne dostarczania usług IT pozwalają klientom relatywnie łatwo zmienić dostawcę. To przeciwieństwo modelu tradycyjnego, w którym klient inwestując w sprzęt i licencje, chcąc nie chcąc wiązał się z dostawcą na dłużej. Taki stan rzeczy wymusi jeszcze większą konkurencję i konieczność zabiegania o lojalność klienta. Dlatego ogłada i umiejętność budowania relacji będą jak najbardziej w cenie, tak samo jak specjalizacje kreujące wartość dodaną w IT, takie jak deweloperzy aplikacji, architekci, konsultanci IT itp.

Druga ścieżka zawodowa wiąże się ze specjalizacją. Przy czym radzę przestać za takową uznawać poziom „Jestem bossem w swojej firmie”, a nawet „Jestem lepszy niż 50 proc. wszystkich kolegów z branży”. Celować trzeba w poziom „Jestem jednym z 10 najlepszych gości w tej działce w Polsce I PONADTO mam szerokie kontakty międzynarodowe”.

Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na doświadczonych specjalistów-inżynierów wyspecjalizowanych w konkretnej, często bardzo wąskiej dziedzinie czy technologii. Dynamicznie rosnącym obszarem jest również szeroko rozumiana obsługa procesów związanych z wszystkimi fazami życia usługi IT. Osoby zorientowane w metodyce ITIL, certyfikowani Project Managerowie, czy projektanci doświadczeni w stosowaniu standardu TOGAF, z pewnością nie będą narzekać na brak pracy

– opisuje Łukasz Łacniak z Comarch.
Nacisk na procesy zamiast na technologię to trend, obserwowany przez wielu ekspertów na świecie. Kevin Leahy, General Manager for Data Centres w Dimension Data, wskazuje, że CIO-si nie szukają wsparcia w kwestiach technologicznych, ale w unowocześnianiu i optymalizacji procesów, aby inwestycje czynione w sprzęt i oprogramowanie przynosiły maksimum wartości. Zgodnie z tym podejściem, nie chodzi o nowy szybki serwer lub macierz, ale o to, by procesy i procedury nie ograniczały korzystania z większego procentu jego mocy obliczeniowej lub jej powierzchni dyskowej.
Drugim zjawiskiem sprzyjającym popytowi na doświadczonych menadżerów projektów i konsultantów – zamiast jedynie skutecznych administratorów – jest szukanie przez CIO-sów nowych źródeł wartości biznesowej. Kevin Leahy z Dimension Data uważa, że firmom powoli przestają wystarczać kolejne rekordy wydajności i oszczędności. Trzeba je realizować, to oczywiste, ale znacznie większy potencjał konkurencyjny kryje się w analityce danych (Business Intelligence i Big Data), czyli obszarze na styku działu IT i działów biznesowych. Dzięki takim projektom można szukać nowych okazji i nawiązywać współpracę z partnerami zewnętrznymi. A do tego potrzebni są specjaliści, którzy potrafią porozumieć się zarówno z IT, jak i z biznesem: czyli konsultanci.
Operując konkretami, chmura oferuje szeroki zakres stanowisk dla specjalistów.

Oprócz typowych stanowisk sprzedażowych i technologicznych (jak architekci rozwiązań IT, konsultanci pre-salesowi, techniczni opiekunowie klientów, specjaliści od bezpieczeństwa w chmurze) poszukujemy ekspertów na stanowiska związane z chmurą do kanału partnerskiego, a także związane z ewangelizacją rynku i rozwojem biznesu/konsultingiem

– wymienia Sylwia Klusek z Oracle.
Od kandydatów na wspomniane stanowiska oczekujemy oczywiście przekonania co do zalet rozwiązań chmurowych, doświadczenia w pracy z klientem, ogólnej ogłady biznesowej, ale także kompetencji w obszarze bezpieczeństwa informatycznego, kryptografii, kontroli dostępu (access control & management), czy zarządzania tożsamością. W obszarze certyfikatów, mile widziane są np. CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISM (Certified Information Security Manager), SSCP (Systems Security Certified Practitioner) lub GIAC (Global Information Assurance Certification), czy GSEC (Security Essentials Certification). Pożądane jest również doświadczenie w obszarze CERT (Computer Emergency Response Team) oraz certyfikaty z portfela ISC2 (International Information Systems Security Certification Consortium).

Podsumowując

Lata 2015-2016 uznaję za opóźnienie, podczas którego można w miarę spokojnie budować umiejętności zawodowe. Nie polecam jednak czekania aż do przyszłego roku. Każdy kolejny rok oznacza, że na rynek pracy wchodzą coraz młodsi specjaliści, którzy podstawowe działania wykonają za niższą stawkę (bo mają zwykle mniejsze wydatki rodzinne) albo zrobią to szybciej, ponieważ zaraz po urodzeniu otrzymali od rodziców tablet zamiast grzechotki.
Różnica na korzyść starszych pracowników będzie tkwić, jak ma to zresztą miejsce w każdym innym zawodzie, w twórczym proponowaniu nowych rozwiązań i funkcji. Tego nie da się nauczyć z książki, do tego trzeba dojść poprzez własny stres deadline’ów, poranki przywitane z czołem zatopionym w klawiaturze, a także mniejszych lub większych poślizgów i porażek.
Trzeba jednak podejść do tego proaktywnie, z wyprzedzeniem, ponieważ gdy rynek zorientuje się, że jest to konieczne, najlepsze miejscówki będą już obsadzone.

A czy Twoim zdaniem, Data Center i Cloud Computing jest dobrym pomysłem na karierę w Polsce?

Wyraź proszę swoją opinię w sekcji komentarzy poniżej.

AKTUALNOŚCI
13/06/20232 min.
AI w średniej firmie: Tworzenie przyszłości przy użyciu LLM.

Już 21 czerwca dowiesz się, jak możesz wykorzystać AI w Twojej firmie. Damian Mazurek i Piotr Kalinowski wprowadzą Cię w świat sztucznej inteligencji i LLM.

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
14/02/20232 min
Chmurowisko łączy się z Software Mind

Przed nami nowy rozdział! Chmurowisko dokonało połączenia z polskim Software Mind – firmą, która od 20 lat tworzy rozwiązania przyczyniające się do sukcesu organizacji z całego świata…

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
09/11/20225 min
Migracja systemu Dynamic Precision do Oracle Cloud

Grupa Dynamic Precision podjęła decyzję o unowocześnieniu swojej infrastruktury. Razem z Oracle Polska prowadzimy migrację aplikacji firmy do chmury OCI.

Zobacz wpis
AKTUALNOŚCI
AI w średniej firmie: Tworzenie przyszłości przy użyciu LLM.

Już 21 czerwca dowiesz się, jak możesz wykorzystać AI w Twojej firmie. Damian Mazurek i Piotr Kalinowski wprowadzą Cię w świat sztucznej inteligencji i LLM.

Zobacz wpis
Grafika przedstawiająca chmuręGrafika przedstawiająca chmurę

Zapisz się do naszego newslettera i
bądź z chmurami na bieżąco!

Zostaw nam swój e–mail a co miesiąc dostaniesz spis najważniejszych nowości
z chmur Azure, AWS i GCP, z krótkimi opisami i linkami.