Nazwa klienta Polskie Radio
Nazwa projektu Warsztaty/Hackathon
Platforma Azure, AWS
Lokalizacja Warszawa
Udostępnij

Więcej informacji wkrótce