Strona Główna / Kariera

Senior Azure Cloud Architect

Poszukujemy zdolnego Architekta Chmurowego, który wesprze dynamicznie rosnący dział doradczy w Chmurowisku.

Dzięki Tobie będziemy czuli się spokojni, że chmurowe projekty dla naszych Klientów zostaną dostarczone z efektem WOW i satysfakcją po obu stronach.

Obowiązki:

 •  Projektowanie i budowa aplikacji chmurowych
 • Analiza wymagań, przygotowywanie założeń do PoC
 • Analiza i projektowanie procesu migracji środowisk klienta do Chmury,
 • Wsparcie projektów migracyjnych do chmury Azure
 • Uczestnictwo w transferze wiedzy dla Klientów (warsztaty, prezentacje)

Nasze oczekiwania:

Odpowiedzialność i zaangażowanie

 • Bardzo dobra znajomość Azure (wiedza o innej chmurze – GCP, AWS mile widziana)
 • Doświadczenie z technologiami Microsoft / .NET / C# (możesz być również programistą aspirującym do roli architekta, to będzie bardzo duża zaleta)
 • Dobra znajomość praktyczna minimum 3 z poniższych rozwiązań:
  • Azure Kubernetes Service
  • Service Fabric
  • Cosmos DB
  • Azure IoT Hub
  • Azure App Services
  • HDInsight
  • Serverless (Azure Functions, Logic Apps, Event Grid)
  • Service Bus/Event Hub
  • Azure Storage
  • Azure Active Directory
 • Znajomość architektur MS Azure takich jak (min 2): Lambda Architecture, Real-Time Data Processing, Containerization, Web Applications, IoT Solutions, Big Data (Analytics)
 • Szybkość adaptowania się w nowym środowisku, chęć do nauki oraz otwartość
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole
 • Język angielski na poziomie minimum komunikatywnym pozwalającym na współpracę z innymi, czytanie i tworzenie dokumentacji

Oferujemy:

 • Elastyczną i bardzo atrakcyjną formę zatrudnienia
 • Nieograniczone możliwości rozwoju w dynamicznie rosnącej organizacji
 • Realny wpływ na sukces naszej firmy w Polsce i za granicą
 • Możliwość realizacji innowacyjnych projektów multi-cloud w obszarze nowoczesnych technologii
 • Pozytywną atmosferę popartą wieloma uśmiechniętymi twarzami
 • Unikalną kulturę firmy
 • Nowoczesne narzędzia pracy
 • Pakiet medyczny dla Ciebie i Twojej Rodziny
 • Inne – jeśli jest coś, co może Cię skłonić do pracy u nas, daj znać!

Brzmi interesująco? W takim razie wysyłaj szybko swoje CV na adres [email protected]!

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Chmurowisko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Teligi 5/8 zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Chmurowisko sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Teligi 5/8 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuję, że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chmurowisko Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie 02-777 przy ul. Leonida Teligi 5/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701449, NIP: 9512448458. Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie: +48 536 539 855 lub mailowo: [email protected]
 2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. 
 3. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda. 
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych.
 5. Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.  
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu tj. przez okres przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu odwołania zgody. 
 8. Ma Pan/Pani prawo do: 
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 
  3. przenoszenia swoich danych osobowych; 
  4. odwołania wyrażonej zgody; 
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacyjnego. 
 10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Sprawdź również
Dołącz do listy mailingowej!

Dołącz do naszego newslettera

Staramy się wysyłać tylko wartościowe informacje, np. co miesiąc dostaniesz spis najważniejszych nowości z chmur Azure, AWS i GCP, z krótkimi opisami i linkami.