Strona Główna / Klauzula informacyjna – Newsletter

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chmurowisko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-777 przy ul. Leonida Teligi 5/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701449, NIP: 9512448458.

Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie: +48 792 356 352 lub mailowo: [email protected]

 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera.
 2. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię i adres mailowy.
 4. Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. 
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu tj. przez okres przekazywania subskrybowanego Newslettera lub do momentu odwołania zgody.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. przenoszenia swoich danych osobowych;
  4. odwołania wyrażonej zgody;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przekazywanie subskrybowanego Newslettera.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu.
Dołącz do listy mailingowej!

Dołącz do naszego newslettera

Staramy się wysyłać tylko wartościowe informacje, np. co miesiąc dostaniesz spis najważniejszych nowości z chmur Azure, AWS i GCP, z krótkimi opisami i linkami.